Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning Steunverklaring

woensdag 16 november 2011

De mensen van het Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning hebben tot grote ontsteltenis kennis genomen van het feit dat de anarchist, actievoerder, dichter en tekenaar Joke Kaviaar al enkele weken ernstig bedreigd wordt door de staat.

Op 13 september nam de recherche haar gevangen en doorzocht ze haar huis. Ze zat uiteindelijk drie dagen vast waarbij haar elk contact met buiten ontzegd werd. Maar het gerecht bedreigt haar nog steeds en zegt dat ze elk moment weer opgepakt kan worden.

Het voorwendsel waaronder het openbaar ministerie dit doet heet opruiing. De teksten die Joke al jaren met regelmaat publiceert op o.a. haar eigen site en op Indymedia, waarin ze oproept tot verzet tegen de gruwelijke mensenjacht in Nederland en Europa en tot een einde aan migratiecontrole in het algemeen, zijn volgens het o.m. nu ineens opruiend.

Wij de mensen van het Kampeerterrein nemen evenals Joke openlijk stelling tegen het racistische vreemdelingenbeleid van de Nederlandse Overheid. Eveneens zijn wij van mening dat bedrijven die winst maken met de opsluiting en het deporteren van geíllegaliseerden, zoals BAM, EGM architecten, Randstad, zich schuldig maken aan schandalige praktijken.

Wij roepen iedereen op, die meewerkt aan deze mensonterende praktijken hiermee onmiddellijk te stoppen.

De arrestatie op 13 september is een aanval op iedereen die strijd voor een vrije wereld, zonder uitbuiting en onderdrukking. Een aanval op iedereen die strijd voor het recht om te kunnen gaan en staan, wonen en leven waar die wil en iedereen die walgt van paspoort controles en ID checks. De arrestatie is ook een rechtstreekse aanval op de vrijheid van meningsuiting en dat zullen wij nooit en te nimmer accepteren.

Wij roepen dan ook iedereen op om de strijd voor vrijheid van beweging en voor vrijheid van meningsuiting in een verdergaande frequentie voort zetten. Buig nooit voor staatsterreur!

Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning