Maikel L: Het vuur van verzet en de olie van justitie

26-9-2011 – Maikel L.

Op 13 september is Joke Kaviaar op een lafhartige manier door de nationale recherche opgepakt. Dit omdat zij opruiende teksten met een terroristisch karakter zou hebben geschreven(?!). Joke werd met 130 kilometer per uur afgevoerd naar een politiebureau waar zij drie dagen in volledige afzondering heeft gezeten.

Afgelopen jaar heeft minister Gerd Leers aangegeven dat hij het laf vond dat mensenrechtenactivisten de medewerkers van de gehele deportatiemachine in de privésfeer aanvielen. Als deze activisten hier behoefte aan hadden, dan moesten zij maar naar Leers toegaan. Joke’s reactie was duidelijk: ‘Wie gaat er mee met mij naar Leers?’. Typisch een reactie van iemand die al jaren actie voert tegen de beleidsmakers van het migratiebeleid.

Staat Joke alleen?

Joke staat in haar strijd zeker niet alleen. Als wij kijken naar de opgeschaalde campagnes tegen BAM (een constructiebedrijf dat maar al te gretig bajessen bouwt voor de staat), de nachtelijke bezoekjes aan de verantwoordelijke beleidsmakers en uitvoerders, laat duidelijk blijken dat verzet aan het groeien is. Tot op de dag van vandaag is geen enkele activist opgepakt voor de vernielingsacties, brandaanslagen, en bedreigingen. Dat moet toch pijn doen.

Dat de slagkracht van migratieactivisten effectief is, blijkt ook uit het rapport van de AIVD ‘Het vuur van verzet’. Daarin valt te lezen dat bedrijven zoals BAM veel geld kwijt zijn door de opgeschroefde beveiliging. Zij kunnen daardoor hun bouwprojecten niet publiceren en kunnen daardoor niet pronken met wat zij leveren. Door het negatieve nieuws op internet moeten de architecten die voor hen werken bibberend een interview afleggen waarin zij verklaren dat zij niet bang zijn, enzovoorts.

De lijst van directe acties breidt zich uit. Met als kers op de taart een jaarlijkse brandaanslag en dat voor de afgelopen vijf jaar.

Effectief uitgeschakeld

Niet alleen wordt er schade toegebracht aan verachtelijke bedrijven die zich bezighouden met dit soort praktijken, maar ook aan het thuisfront van medewerkers van de IND. Een aantal jaar geleden werden na een bezetting van het stadhuis te Zeist twee Nederlandse vrouwen in vreemdelingendetentie geplaatst omdat zij hun identificatie weigerden te overhandigen. Het was meer dan duidelijk dat justitie hier misbruik maakte van haar macht. Tijdens de detentie van de twee hebben sympathisanten het huis van een van de betrokken rechercheurs opgefleurd. De verfactie was zo effectief, dat de vrouwelijke rechercheur voor geruime tijd arbeidsongeschikt was. Dat was in ieder geval eentje minder!

Een mooie traditie

De traditie van verzet tegen het migratiebeleid van Nederland gaat ver terug. Een generatie terug stond er een groep op genaamd de RARA (Revolutionaire Anti-Racistische Actie). Zonder in te gaan op wat zij hebben gedaan, zijn de ‘daders´/helden nooit gepakt voor hun acties. De benchmark voor de huidige officier van justitie is dan ook behoorlijk hoog!

Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Revolutionaire_Anti-Racistische_Actie voor meer achtergrond.

Vruchteloze arbeid

Een speciaal team en een landelijke Officier van Justitie zijn aangesteld om de harde acties van migratieactivisten te vervolgen. De opbrengst daarvan is vanaf de jaren 90 tot nu toe nul. Leg dat maar eens uit aan de baas. De Officier van Justitie zal zich wel verveeld hebben en pennenlikkend bedacht hij zich om Kaviaar op te pakken voor haar artikelen uit 2008(!). Ze zou zich daarin schuldig hebben gemaakt aan onder meer opruiing.

Joke is namelijk een van de weinige, zo niet enige die met naam en toenaam zegt wat zij denkt van het migratiebeleid. Justitie had geen betere pr-campagne voor de acties van Werkgroep Stop Deportaties of Joke kunnen doen. De gewraakte artikelen en de volledige website jokekaviaar.nl worden nu door diverse servers gemirrored.

Tot slot

Dankzij deze arrestatie en de censuur is migratieactivisme weer een hot topic.

Justitie heeft nu zelf als katalysator gewerkt voor ons vuur van verzet tegen het migratiebeleid. Met haar rechterlijke dwalingen zal dat voorlopig wel zo blijven. De ironie van het verhaal is dat de autoriteiten Joke Kaviaar monddood willen maken door intimidatie en totale afzondering, maar zij hebben haar stem nog nooit zo krachtig gemaakt.

Sluit je aan bij de AAGU of Werkgroep Stop Deportaties. Richt je eigen affiniteitsgroep op en houd de websites zoals BAM Besmet in de gaten en wees creatief!

Maikel L.

Relevante links:

bron: http://www.indymedia.nl/nl/2011/09/78553.shtml