De ‘zaak’ Joke Kaviaar: onderzoek zonder einde?

Omdat het alweer een tijdje geleden is dat steungroep 13 september wat van zich heeft laten horen, hebben we Joke gevraagd een update te schrijven. Wat volgt is een relaas van Joke over haar beklag over de voortdurende inbeslagname van haar spullen en de voortdurende onduidelijkheid van de zijde van het OM over de stand van het onderzoek.

 

Continue reading