Persbericht 26/12/12 – Steungroep 13 September

Volg de updates tijdens de rechtszaak zelf @ https://twitter.com/steungroep13sep

Artikelen met betrekking tot dit persbericht:

Reflecties na de rechtzaak

 1. (video) Spirit of Squatters: Wij zijn alle Joke Kaviaar!
 2. Steungroep: (Tijdslijn) Verslaggeving rechtszaak Joke Kaviaar
 3. Voorwoord Joke Kaviaar
 4. Slotwoord Joke Kaviaar: “Elk woord een vonk!”
 5. Astrid Essed: Het proces tegen Joke Kaviaar / RECHTSZAAK JOKE KAVIAAR
 6. Peter Storm: Zwijgende journalisten, waar is uw eer?
 7. krapuul: Nederland 2013: verdwijnt “terrorist” Joke Kaviaar in de Nacht und Nebel? Als het aan de media ligt wél
 8. Another free speech trial in the Netherlands: Joke Kaviaar
 9. Kopimisme: Verboden vrij te denken of meningen te vormen – Joke Kaviaar

Reflecties voor de rechtzaak

 1. Steungroep: De staat wil verzet tegen ‘asielbeleid’ breken
 2. Peter Storm: ‘Opruiing’, oftewel de subversieve kern van het vrije woord
 3. Luca Voorhorst: Verzet als plicht
 4. Joke Kaviaar: Elk woord een vonk!
 5. Libby: Mijn opruiende opa stierf staand
 6. Dhjana: Met opgeruid gemoed
 7. RP: De Dienst Nationale Recherche en de Vervolging van Joke Kaviaar en de No-Borderbeweging
 8. (Video) Zibabu en Joke: Write it – Ignite it!
 9. Jelle Klaas: Solidair met Joke Kaviaar!
 10. one of no borders: No Borders activist Joke Kaviaar comes out fighting against incitement trail
 11. rode lynx: Het recht op opruiing: Vrijheid voor Joke Kaviaar

Update Rechtszaak van 8 januari: Eis is 6 maanden onvoorwaardelijke celstraf. Vonnis/Uitspraak 22 Januari.

8 januari 2013: politiek proces tegen migratieactiviste Joke Kaviaar wegens ‘opruiing’
– Poging om radicale stellingname de mond te snoeren

Utrecht, 26 december 2012 – Op dinsdag 8 januari om 13.45 uur behandelt de meervoudige kamer van de rechtbank in Haarlem (Simon de Vrieshof 1) de zaak tegen Joke Kaviaar wegens ‘opruiing tot het plegen van strafbare feiten of gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag’ (artikel 131 lid 1 Wetboek van Strafrecht). Het gaat hierbij om citaten uit vier artikelen over het vreemdelingenbeleid. Opvallend is dat de eerdere aanklacht ‘terroristisch oogmerk’ (art. 131 lid 2) niet in de dagvaarding is opgenomen.
De Steungroep 13 September roept op stelling te nemen tegen deze kwalijke strafvervolging, en vindt dat een ieder het recht en alle reden heeft om het vreemdelingenbeleid te bekritiseren.

Op 13 september 2011 werd Joke Kaviaar, dichteres, artiest, en actief lid van verscheidene actiegroepen die zich verzetten tegen het Nederlandse migratiebeleid, opgepakt door de Nationale Recherche en drie dagen in beperkingen vastgehouden. Er werd haar ‘opruiing en verspreiding tot opruiing, met terroristisch oogmerk’ ten laste gelegd. Ook werd er huiszoeking gedaan. Drie maanden later, op 7 december 2011, liet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie haar website ontoegankelijk maken. De website is op 8 december 2011, een dag later, door sympathisanten weer online gezet en staat er nog altijd “inclusief de opruiende teksten” aldus een proces-verbaal in het dossier.

Na een langlopend onderzoek (onder de naam ‘Gulkana’) door de Unit Contra Terrorisme en Activisme van de Nationale Recherche, moet Joke Kaviaar nu voor de rechter verschijnen. Opvallend is dat de verzwarende aanklacht dat zij hierbij een ‘terroristisch oogmerk’ zou hebben niet in de dagvaarding opgenomen.
Dat doet, aldus de steungroep, het vermoeden rijzen dat deze verzwaring van de aanklacht ten tijde van de arrestatie, de huiszoeking, en gedurende het hele onderzoek enkel is toegevoegd als intimidatie, en om gebruik te kunnen maken van de vergaande opsporingsbevoegdheden uit de terrorismewetgeving. Uit de buitensporige huiszoeking kon reeds worden opgemaakt dat hier vooral sprake was van een fishing expedition in een poging de radicale No Border beweging in Nederland in kaart te brengen.

Bij de start van het onderzoek ‘Gulkana’ stelde de Nationale Recherche reeds dat dat “doelstellingen” van dit onderzoek, naast het “doen ophouden feit” bestonden uit het “ontmoedigen van verdachte en groepering” en “een signaal afgeven aan verdachte, groepering en bevolking.” Ook hieruit blijkt volgens Steungroep 13 September duidelijk dat er een politiek show- en proefproces zal plaatsvinden, bedoeld om Joke Kaviaar een flinke straf toe te bedelen en zo de mond te snoeren, medeactivisten af te schrikken, de vrijheid van meningsuiting voor meningen die de staat aanvallen in te perken, jurisprudentie te verkrijgen die het begrip ‘opruiing’ oprekt en het Nederlandse en Europese migratiebeleid ten koste van alles te verdedigen tegen toenemend verzet.

Ten tijde van de arrestatie is door een groep mensen die zich solidair hebben verklaard met Joke de Steungroep 13 September opgezet. Met de rechtzaak van Joke in het zicht zal de steungroep in de aanloop hiervan regelmatig bericht geven en komen met een aantal artikelen die de zaak van verschillende kanten belichten. Daarnaast roept de steungroep mensen en groeperingen op de teksten van Joke Kaviaar verder te verspreiden, mirrors op te zetten van de gehele website ‘www.jokekaviaar.nl’ en zelf artikelen te schrijven die het vreemdelingenbeleid aanklagen.

—-

De citaten waarvoor Joke Kaviaar gedagvaard is, alsmede de betreffende artikelen en meer achtergrondinformatie, zijn te vinden op www.13-september.nl
Website van Joke Kaviaar: www.jokekaviaar.nl

One thought on “Persbericht 26/12/12 – Steungroep 13 September

 1. Pingback: Joke Kaviaar gedagvaard om mening over vreemdelingenbeleid « George Knight

Comments are closed.