Met opgeruid gemoed

Open brief aan Officier van Justitie dhr. mr. A.G.E. Schram, alsmede aan de Unit Contra Terrorisme en Activisme, inzake het aanstaande proces tegen Joke Kaviaar.

Met plezier laat ik u weten, dat ik, Dhjana, mij solidair verklaar met Joke Kaviaar, die dinsdag 8 januari 2013 is opgeroepen om voor de rechter te verschijnen wegens vermeende opruiïng. Niet alleen verklaar ik me solidair met haar, maar ook met haar strijd tegen de mensenrechten-schendende terreur van het migratiebeleid in Nederland en Europa.

Bij deze wil ik dan ook plechtig beloven – zo waarlijk helpe mij heel mijn activistenhart en -ziel – dat ik niet alleen haar boodschap zal verspreiden met alles wat binnen mijn mogelijkheden ligt, maar dat ik zelf ook bij zal dragen aan groei en bloei van het noodzakelijke verzet tegen dit beleid, waarin fascisme en neo-liberalisme samengaan als twee bloedbesmeurde handen op een wegrottende buik.

Verheugd kondig ik u dan ook aan dat mijn verzet in woord en daad zich zal richten op zowel het beleid inhoudelijk, alsmede de beleidsbepalers en de -uitvoerenden en wil ik graag, in het lichtende besef van de schoonheid van diverse culturen, afsluiten met een traditionele arabische verwensing: moge uw huis instorten.

De groeten!

Dhjana