Persbericht steungroep 06/01/13 – 8 januari 2013: politiek proces tegen migratieactiviste Joke Kaviaar wegens ‘opruiing’ – Steungroep blijft vragen om aandacht wegens politiek proces

Utrecht, 6 januari 2013

Op dinsdag 8 januari komt bij de rechtbank in Haarlem de zaak die het Openbaar Ministerie tegen Joke Kaviaar heeft aangespannen wegens ‘opruiing’ voor. Dit proces is het vervolg van haar arrestatie en vasthouding in beperkingen gedurende drie dagen vanaf 13 september. De ‘opruiing’ waarvoor Joke Kaviaar uiteindelijk werd aangeklaagd betreft een viertal op haar website verschenen artikelen waarin zij fel stelling neemt tegen het vreemdelingenbeleid en tot verzet daartegen oproept. De Steungroep 13 september, gevormd uit mensen die zich solidair hebben verklaard met Joke Kaviaar in deze zaak, dringt nogmaals aan op aandacht voor deze zaak die volgens haar een showproces is, grove poging is om de radicale maar alleszins noodzakelijke stellingname van Joke Kaviaar de mond te snoeren.

Zelf schreef de Steungroep een uitvoeriger uiteenzetting over de zaak: “De Staat wil verzet tegen asielbeleid breken”, Verder zijn op initiatief van de Steungroep meerdere achtergrond stukken verschenen

“‘Opruiing’, oftewel de subversieve kern van het vrije woord” door Peter Storm
“Verzet als plicht” door Luca Voorhorst
“Elk woord een vonk!” door Joke Kaviaar:
“Mijn opruiende opa stierf staand” door Libby
“Met opgeruid gemoed” door Dhjana
“De Dienst Nationale Recherche en de Vervolging van Joke Kaviaar en de No-Borderbeweging” door Roelof

Al deze artikelen zijn te vinden via de website van de Steungroep. Daar zal zeer binnenkort ook nog een artikel te vinden zijn over de Dienst Nationale Recherche, de vervolging van Joke Kaviaar en an de No-Border-beweging.

Zibabu en Joke Kaviaar hebben intussen voor de gelegenheid een protestvideo gemaakt van een nummer, “Write it ignite it”. DE tekst is al te vinden via http://www.jokekaviaar.nl/write-it-ignite-it.html#write , de video staat op http://www.youtube.com/watch?v=JcTGdfVAkCM&feature=youtu.be

Daarnaast is er vanuit Anonymous ook een oproep gedaan tot actieve solidariteit. Deze is te vinden op: https://joke.noblogs.org/

De Steungroep blijft mensen en groeperingen oproepen de teksten van Joke Kaviaar verder te verspreiden, mirrors op te zetten van de gehele website ‘www.jokekaviaar.nl’ en zelf artikelen te schrijven die het vreemdelingenbeleid aanklagen. Tevens vraagt de Steungroep mensen om op en rond de zitting aanwezig te zijn. Deze vindt plaats op dinsdag 8 januari, bij de meervoudige rechtbank in Haarlem, Simon de Vrieshof 1, om 13.45 uur.

Website van de Steungroep: http://13-september.nl/
Website van Joke Kaviaar: http://www.jokekaviaar.nl