verslaggeving rechtszaak Joke Kaviaar

Hierbij  de tijdslijn van de rechtzaak van Joke Kaviaar:
OVJ=Officier van Justitie


Demonstranten delen flyers uit mbt. Joke’s rechtszaak

18.19 Slotwoord Joke Kaviaar afgerond met applaus publiek. Rechtbank doet uitspraak over 2 weken, dinsdag 22 januari, 13.15 uur

17.57 VOC is nooit opgehouden te bestaan, slechts gemoderniseerd! Aldus Joke Kaviaar

17.43: Joke: “Wat is mijn vrijheid waard zonder de vrijheid van anderen.”

17.40: Wij publiceren het slotwoord van Joke Kaviaar die nu wordt voor gelezen

17.36
Joke geeft voorbeelden van wanhoop bij vluchtelingen en schrijnend beleid

17.28 Start laatste woord Joke Kaviaar in proces wegens opruiing; felle aanklacht tegen vervolging en vooral tegen migratiebeleid.

17.27 Publiek moet haar mond houden van de rechter anders moet er mensen de zaal uit

17.26: Joke Kaviaar nu zelf aan het woord! Laatste woord duurt een uur is inschatting

17.26 OVJ vind deze zaak zo specifiek om af te wijken van richtlijnen OM. Strafeis is vele malen hoger dat richtlijnen!

17.22 Het is juist de OVJ die opruiiend is richting Joke Kaviaar, aldus de advocaat

17.20 Advocaat wil dat aanhouding en huiszoeking Joke Kaviaar onrechtmatig verklaard worden

17.17
OvJ zegt doel vervolging niet mond snoeren van Joke Kaviaar, ondanks dat dit wel blijkt uit eerdere uitlatingen justitie in deze zaak

17.15 OVJ neemt opvallend veel pauzes in haar verhaal. Om de, in haar ogen, zware feit beter doordringt

16.43 Advocaat: strafeis veel hoger dan richtlijnen OM aangeven. Nu korte schorsing op verzoek OvJ.

16.40 Advocaat: onderzoek tegen Joke Kaviaar buitenproportioneel, censuur door take-down website voor sprake van enige rechterlijke uitspraak

16.39 Advocaat: waarom is woning Joke Kaviaar doorzocht met terroristisch oogmerk?

16.38 Advocaat: teksten Joke Kaviaar mogen volgens jurisprudentie Europees Hof: to offend, to shock, to disturb the state

16.30 Advocaat is al een uur krachtig aan het pleiten voor de vrijheid van Joke Kaviaar en meningsuiting! Indrukwekkend!

16.25 Advocaat: al die bedreigende bekende Nederlanders zijn allen niet vervolgt. Daar was symbolische tekst wel duidelijk.

16.20 Staat wil Joke Kaviaar de mond snoeren.

16.15 Advocaat: over teksten niet te letterlijk nemen. Noemt vele voorbeelden van bekende Nederlanders die heel wat zwaardere bedreigingen uitten

16.10 OvJ verwijst naar vrijheid van meningsuiting,  citaat OM uit zaak-Wilders

16.05 Advocaat: niemand wordt door Joke Kaviaar aangezet tot gewelddadige actie. Mensen worden aangezet tot nadenken

16.00 Vrijheid van meningsuiting wordt verschillend benaderd.Wat bij Joke strafbaar is, is het bij Wilders niet

15.50 Advocaat wil antwoord op vragen rol AIVD in onderzoek; OM weigert tot nu toe antwoord

15.46 Advocaat gaat in op initiële verdenking opruiing met terroristisch oogmerk als grond huiszoeking en onderzoek

15.45 Terrorisme zou geen onderdeel van aanklacht zijn(OVJ). Advocaat weerspreekt dat. Dit was wel reden voor onderzoek, volgens de stukken.

15.40 Advocaat: Joke krijgt veel steun voor haar scherpe tong

15.40 Advocaat begint pleidooi, wil vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging

15.33 Verdediging gaat nu beginnen

15.09 Schorsing zitting voor 15 min

15.05 OVJ eist 6 mnd onvoorwaardelijke celstraf!, OVJ wijst op recidive

15.04 OVJ komt tot eis

14.55: OvJ: aangehaalde passages zetten aan tot strafbare feiten. Niet duidelijk welke feiten precies, maar iig tot geweld. Dit mag niet.

14.54 OvJ neemt alle citaten door, verwijst steeds naar teksten, plaatjes erbij en maatschappelijke context.

14.49 OvJ bespreekt nu gewraakte citaten. Over overnemen fakkel RARA: aanslagen Makro en Kosto geven context aan waarom tekst opruiend is.

14.40
OvJ nu over bewijsmiddelen: duidelijk dat teksten van Joke Kaviaar zijn, pleegperiode van begin onderzoek tot take-down website 7/12/2012

14.30 OvJ nu over juridisch verhaal mbt opruiing, oa in context van radicaliserend verzet tegen asielbeleid.

14.25 OvJ: Joke Kaviaar gevraagd teksten van internet te halen, niet gedaan en doorgegaan met verspreiden na uit lucht halen van haar site.

14. 20 OvJ: onderzoek Gulkana gestart door normale internetsurveillance, oa nav uitzending Andere Tijden over RARA.

14.15 OvJ: opruiende teksten beroepsactiviste Joke Kaviaar zijn voedingsbodem extremisme; inspireren en duiden doelwitten.

14.15 OVJ vind #jokekaviaar beroepsactivist en noemt haar opruier. De teksten vind OVJ extremisme.

14.10 OvJ begint requisitor. Zal beginnen met geschiedenis verzet tegen asielbeleid, dan onderzoek Gulkana, daarna juridisch kader opruiing.

13.50:  Veel mensen niet binnen gelaten op basis van het weigeren van legitimeren. De advocaat probeerde de mensen naar binnen te praten. Het bestuur van de rechtbank heeft voor 1 dag een verplichte identiteitscontrole ingesteld.