Astrid Essed: Het proces tegen Joke Kaviaar / RECHTSZAAK JOKE KAVIAAR

(overgenomen van www.astridessed.nl)

Geachte lezers,
Vooraf
Aandacht in dit stuk voor het Slotwoord, dat Joke Kaviaar op dinsdag 8 januari in de rechtszaal heeft uitgesproken, van ”Elk woord een vonk”, dat is
gebaseerd op haar hieronder genoemd
Statement,
maar nog veel krachtiger en uitgebreider is
Zij las het op indringende en strijdbare wijze voor in de rechtszaal en maakte ieder woord overtuigend en indrukwekkend
RECHTSZAAK TEGEN JOKE KAVIAAR OP 8 JANUARI ANNO DOMINI 2013
De rechtszaak tegen Joke Kaviaar diende op dinsdag 8 januari, wegens opruiiing in verband met vier messscherp kritische teksten tegen het discriminerende en vaak dodelijke , vreemdelingenbeleid, heeft inmiddels plaatsgevonden
Opvallend is overigens de geringe media aandacht in Nederland, waarover activist en publicist Peter Storm zich terecht kritisch heeft uitgelaten
Zoals te zien heb ik in uitgebreid [zes keer in totaal] aandacht geschonken aan de aanloop naar de vervolging van Joke in de vorm van de politieke aspecten en achtergronden van de zaak, het verloop van de vervolging, de
uiteindelijke rechtszaak
en de vele solidariteitsbetuigingen aan het adres van Joke Kaviaar, zowel van individuen als organisaties
Zie echter voor een volledig overzicht het Persbericht van de Steungroep 13
september [verwijzend naar de arrestatiedatum van Joke Kaviaar op 13 september 2013]
Zie ook de internationale aandacht, die de vervolging en
rechtszaak kreeg
Aan deze rechtszaak zit een groot aantal aspecten, waaraan ongetwijfeld nog uitgebreid op wordt teruggekomen
Dat zal ik nu dan ook niet doen
Opvallend en voor mij tekenend waren enkele zaken
VERPLICHTE IDENTITEITSCONTROLE
Bij mijn bezoek aan diverse rechtbanken is mij opgevallen, dat een aantal het tonen van legitimatie verplicht stelt
Anderen weer niet
Maar ook in geval dat legitimatie verplicht is, kunnen mensen zonder identiteitsbewijzen met de bevoegde advocaat naar binnen
In geval van deze rechtszaak van Joke Kaviaar echter was de mogelijkheid, met de advocaat mee te lopen, er niet
waardoor mensen zonder identiteitsbewijs er niet in konden
Dit schendt het openbaarlijke karakter van een rechtszaak
Erger nog was het discriminatoire aspect, aangezien bleek, dat deze identificatieplicht slechts voor deze rechtszaak gold
Hierover is het laatste woord nog niet gezegd
De opzet was er duidelijk op gericht, de steun voor Joke Kaviaar in de rechtszaal te minimaliseren
Dat is niet gelukt
De publieke tribune was geheel gevuld!
Terecht heeft Joke tegen deze identificatieplicht voor een dag, in de rechtszaal, waar ik aanwezig was. hevig geprotesteerd
Wat haar daarbij vooral bezighield was, dat wanneer er vluchtelingen zonder papieren waren geweest, zij
er niet in zouden kunnen
OFFICIER VAN JUSTITIE/ JOKE KAVIAAR ”EXTREMISTISCH”
TENDENTIEUS EN HETZERIG BETOOG
Ik ga hier niet in op het hele requisitoir van de Officier van Justitie, maar wel op haar conclusie,
dat Joke Kaviaar ”extremistisch” zou zijn
Dit in verband met haar zogenaamd opruiende teksten
Enkele malen merkte de Officier op
”Ik moet er niet aan denken, wat er gebeurd zou zijn, wanneer de mensen wat in de teksten [van Joke Kaviaar] staat, letterlijk hadden uitgevoerd”
Van een Officier van Justitie, die wordt geacht, van de feiten uit te gaan en niet van sprookjes, niet alleen zeer onprofessioneel, maar stemmingmakend
WANT ER IS NOOIT ”GEWELD” GEBRUIKT NAAR AANLEIDING VAN DE ZOGENAAMDE ”OPRUIENDE” TEKSTEN
VAN JOKE KAVIAAR!
Maar dergelijke tendentieuze tactieken zijn niet nieuw
In het Hofstadproces achtte de rechtbank voorbereidingshandelingen
met een terroristisch oogmerk niet bewezen, maar veroordeelden
de vermeende leden van de vermeende ”Hofstadgroep” toch, vanwege hetzij ”in bezit hebben” van geschriften ”met een terroristisch oogmerk”, hetzij
”verspreiding” van deze geschriften, omdat deze geschriften ”wellicht” de Nederlandse bevolking angst aan ”’zouden kunnen jagen”
Ook werd er gesuggereerd, dat er ”wellicht in de toekomst” wel op grond van deze geschriften, aanslagen zouden kunnen worden gepleegd
Een pure speculatie, die uit niets is bewezen
Integendeel
Er zijn in Nederland sinsdien nooit aanslagen gepleegd en de ”angst” onder de Nederlandse bevolking [waarvoor ook geen bewijs] kon pas gezaaid
worden, nadat de vermeende”Hofstadgroep” door media/pers/hysterische politieke uitlatingen en de rechtszaak in de openbaarheid kwam
meten met twee maten blijft het overigens
Want hoeveel terechte angst en het gevoel, bedreigd te worden, wordt er niet gezaaid onder ”niet westerse” allochtonen door de extreem-rechtse politicus G Wilders
En toch is deze vrijgesproken
Maar dat terzijde
Overeenkomstig in de Joke Kaviaar en de Hofstadzaak is het trekken van ongefundeerde en tendentieuze conclusies, in het ene geval [Joke Kaviaar] in het
requisitoir van de Officier van Justitie, in het andere geval [Hofstad] in het vonnis van de rechtbank
Joke Kaviaar is niet aangeklaagd voor terrorisme, hoewel dat wel in de aanvankelijke tenlastelegging zo was
Hofstad wel, maar het principe van een hetze proces verschilt niet
JOKE KAVIAAR ”EXTREMISTISCH”
Onzinnig was dan nog de benaming van Joke Kaviaar als ”extremistisch” om enkele woorden en teksten, zonder een daadwerkelijk
gepleegd strafbaar feit
Ik wil het omdraaien
Niet Joke Kaviaar is extremistisch
Zij protesteert tegen het extremisme van de Nederlandse Overheid, die met haar systematische mensenrechtenschendingen
tegen vluchtelingen

in de beklaagdenbank

zou moeten zitten
Niet Joke Kaviaar, die strijdt tegen dit Kwaad
Zie hieronder het Slotwoord van Joke
De uitspraak/vonnis van de rechtbank is op 22 januari
Vriendelijke groeten
Astrid Essed