Nieuwe Wetsvoorstel in de maling nemen of kritiek leveren op het gezag bij Tweede Kamer

(via indymedia.nl)

10 januari, Den Haag, persvoorlichter commissie VJ

Artikel 131bis Wetboek van Strafrecht
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, kritiek, cynisme, grappen of grollen tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien de grappen of grollen of enig andere vorm van kritiek, cynisme, humor, ironie verkondigd wordt tegen het openbaar gezag een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

Sinds vandaag, 10 januari 2013, ligt het nieuwe wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat het openbaar in de maling nemen of kritiek leveren op het openbaar gezag strafbaar stelt.

Het heeft even geduurd, maar na de rechtszaak van bekende dichteres en activiste Joke Kaviaar, staat de wet eindelijk op de agenda. Meteen, op 10 januari heeft de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie van de Tweede Kamer in een besloten overleg de voorbereiding voor de openbare behandeling van de wet afgerond. Dit betekent dat zij schriftelijke vragen en opmerkingen over de wet hebben ingediend. Staatssecretaris Teeven en zijn ambtenaren zullen hier op moeten reageren. Pas nadat de staatssecretaris heeft gereageerd zal er een openbare vergadering plaatsvinden over dit wetsvoorstel.

De staatssecretaris heeft toegezegd vaart achter het wetsvoorstel te willen zetten en een Kamermeerderheid lijkt het Veiligheidsakkoord te hebben hebben ondertekend waarin staat dat deze wet binnen een jaar voor elkaar is en dus in werking zou moeten treden. De volgende stappen zullen echter allemaal nog volgen voordat het zover is:
– Reactie van de staatssecretaris op vragen en opmerkingen van vaste commissie van Veiligheid & Justitie.
– Openbare behandeling van de wet in de Tweede Kamer waarbij amendementen (aanpassingen) ingediend kunnen worden.
– Tweede Kamer houdt stemming over wetsvoorstel en amendementen in een plenaire vergadering.
– Wet gaat naar Eerste Kamer die de wet eveneens schriftelijk behandelt.
– Eerste Kamer stemt over wet in een plenaire vergadering (Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen, enkel goedkeuren of afkeuren).
– Het aangenomen wetsvoorstel wordt in het Staatsblad gepubliceerd.

Een realistische inschatting is dat de Eerste Kamer pas einde dit jaar over het wetsvoorstel zal stemmen, waardoor de wet pas 1 januari 2014 in werking kan treden. De staatssecretaris kan laten zien zich aan zijn woord te willen houden door de reactie op de schriftelijke inbreng binnen afzienbare tijd naar de Tweede Kamer te sturen.
Wil je de schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie lezen, stuur dan een mail of bel de commissie of een van de commissieleden
commissieleden op: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/vj/index.jsp#1
Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Doorkiesnummer: +31(0)70 – 318 2007
Faxpost: +31(0)70 – 318 3444
E-mail: cie.vj@tweedekamer.nl

Minister Opstelten via:
mail: https://formulieren.justitie.nl/nosearch/minister/
post: Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. mr. Ivo W. Opstelten, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

staatssecretaris Teeven
mail: https://formulieren.justitie.nl/nosearch/staatssecretaris/
post: Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. mr. Fred Teeven, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Voorlopig wetsvoorstel als gesteund door Minister Opstelten, Staatssecretaris Teeven en de fracties PVV, VVD, CU, D66, PVDA:

Artikel 131bis Wetboek van Strafrecht
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, kritiek, cynisme, grappen of grollen tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien de grappen of grollen of enig andere vorm van kritiek, cynisme, humor, ironie verkondigd wordt tegen het openbaar gezag een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *