Uitspraak/Verdict in two weeks

22 januari – uitspraak/verdict, eerste berichten op onze twitter/ first messages on our twitter: https://twitter.com/steungroep13sep

Update Rechtszaak van 8 januari: Eis is 6 maanden onvoorwaardelijke celstraf. Vonnis/Uitspraak op 22 Januari, 13:15.

Update of January 8 Courtcase: Demand is 6 months unconditional imprisonment. Verdict will be at January 22, 1:15pm.