Eis in politiek proces tegen Joke Kaviaar wekt geen verbazing en roept om verzet!

Een reactie van Joke Kaviaar op de eis van het OM in het politieke proces van 8 januari 2013

De officier van justitie eiste tijdens het politieke proces tegen mij wegens wat zij noemt ‘opruiing’ zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Is het veel? Ja. Is het schandalig? Ja. Viel het te verwachten? Ja.

Het openbaar ministerie toonde zich bij monde van officier van justitie Gerda Visser in het requisitoir zeer voorspelbaar. Haar hele verhaal was opgebouwd rond RARA, de aanslag op het huis van Aad Kosto in 1991, en het de laatste jaren volgens haar (ofwel de door haar geciteerde AIVD rapportage ‘Het vuur van het verzet’) toenemend verzet tegen het ‘asiel’beleid.

‘Een voedingsbodem voor extremisme’ zijn de teksten die ik schrijf, aldus deze OvJ. Wel, als zij met extremisme bedoelt dat het betekent dat mensen het niet meer pikken en in actie komen, dan graag ja, dan wil ik wel bijdragen aan de voedingsbodem daarvoor. En ik ben niet de enige. Indien voor de oproepen tot verzet een prijs moet worden betaald, dan ligt dat in het verlengde van de prijs die mensen moeten betalen voor hun pogingen een beter leven in Nederland te zoeken. Dus… Zes maanden de bak in voor woorden? Het is je reinste mind control en een dictatuur waardig. Toch is het niks vergeleken met steeds weer onbepaalde tijd grensgevangenis en een leven lang zonder toekomst!

In een tijd en in een land waarin de heersende elkaar opvolgende regeringen en politici en de volgzame media amper een woord vuil maken aan het strafbaar stellen van ‘illegaliteit’, een begrip dat niet eens ter discussie wordt gesteld, hoeven we er niet raar van op te kijken dat deze repressie zich voortzet op een volgende groep mensen: de ‘asielextremisten’.
De massa media zwijgen het proces volledig dood, in elk geval totdat het Landelijk Parket op 22 januari 2013 bekend maakt dat ik ben veroordeeld wegens …. tot…. Dan is men direct bereid het persbericht overal te verspreiden.

In een tijd en in een land waarin dierenrechtenactivisten al vele jaren door AIVD, politie, en justitie worden weggezet als extremisten en als gevaarlijk afgeschilderd om zo een wig te drijven tussen degenen die directe actie ondernemen en de meer gematigde activisten, en waarin bevrijders van nertsen 15 maanden onvoorwaardelijk als eis te horen krijgen, hoeven we er niet raar van op te kijken dat deze repressie zich voortzet op een volgende groep mensen: de ‘asielextremisten’.

In een tijd en in een land waar een terrorisme wetgeving van kracht is waarin is opgenomen als ‘terroristisch oogmerk’ “een overheid of internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden”, hoeven we er niet raar van op te kijken dat deze repressie zich voortzet op een volgende groep mensen: de ‘asielextremisten’.
Het was voorspelbaar: de terrorisme wetgeving zou niet worden geëvalueerd, maar worden gehandhaafd als nuttig instrument tegen radicale activisten.

De vraag is: wie is de volgende?

De officier van justitie van het landelijk parket deed precies datgene dat in het verlengde ligt van het voorgaande onderzoek dat geheel ten behoeve van informatievergaring voor de AIVD heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit meer dan driehonderd foto’s die genomen zijn tijdens de huiszoeking, uit de inbeslagname van zaken als bijvoorbeeld een navigatiesysteem en een agenda, de verwoede en mislukte pogingen encrypted bestanden op USB sticks open te breken, en het vorderen van alle gegevens van het domein van mijn website, waaronder meer dan 4700 e-mails;

De officier van justitie van het landelijk parket deed ook precies datgene dat in het verlengde ligt van de verdenking van het hebben van een terroristisch oogmerk tijdens de inverzekeringstelling, de huiszoeking, en het gehele onderzoek, waardoor extra bevoegdheden konden worden ingezet die de terrorisme wetgeving met zich meebrengt;

De officier van justitie moest wel met een extreme eis komen om alle extreme maatregelen te rechtvaardigen, en vast te houden aan het extremistisch gedachtengoed van OM, Dienst Nationale Recherche, Unit Contra Terrorisme en Activisme, en AIVD, welke allemaal gebaseerd zijn op het idee dat ik uitgeschakeld moet worden;

De officier van justitie moest wel met een extreme eis komen om alle extreme maatregelen die tegen migranten worden genomen te verdedigen tegen harde kritiek en de oproep tot verzet.

Als het OM denkt mij met een cel klein te kunnen krijgen, dan vergeten ze: Een gevangenis is enkel een andere plek om de strijd voort te zetten, zoals blijkt uit het in de fik steken van de grensgevangenis in Vincennes nabij Parijs in juni 2008 door aldaar opgesloten migranten. Elk woord een vonk!

Joke Kaviaar, 14 januari 2013

Uitspraak: 22 januari 13.15 uur