Ageren tegen vluchtelingenbeleid: opruiing of vrijheid van meningsuiting? 4 juli openbare avond

Donderdagavond 4 juli organiseert TAS (Tilburgse Anarcho Sociëteit) in Kunstmaan een avond over vrijheid van meningsuiting, met als ‘hoofdgast’ migratieactivist en dichter Joke Kaviaar die onlangs tot vier maanden onvoorwaardelijk werd veroordeeld wegens opruiing. Zij verkondigt op niet al te zachtzinnige wijze al jaren haar mening over het Nederlandse vluchtelingenbeleid, een beleid dat onmenselijk is en veel slachtoffers maakt.

De uitspraak van de rechtbank beperkt de vrijheid van meningsuiting: vanaf nu zijn Joke Kaviaar en andere publicisten die in geschrift scherpe kritiek uiten jegens staatszaken aan banden gelegd. Door deze uitspraak is gevaarlijke jurisprudentie ontstaan voor verdergaande inperking van kritiek op de overheid. TAS vindt het nodig dit deze avond onder de aandacht te brengen.

Jace van Ven opent de avond met een column; Rinus van der Heijden zal Joke Kaviaar interviewen; Daan Taks en Martin Beversluis zullen gedichten voordragen; Ralf Bodelier komt met een videoboodschap; Joke draagt gedichten voor en Betonfraktion (it’s loud, it’s weird, it’s harsh) sluit de avond af. Er is volop ruimte voor discussie. Entree is vrij.

Donderdag 4 juli vanaf 20.00 uur

Kunstmaan, Stedekestraat 72, Tilburg

voor meer info: http://tanarchos.nl