Verspreid de verboden tekst ‘Neederland wordt schoongeveegd’

Vertrek ís mogelijk. Kijk naar het vermanende vingertje van de minister! Er is keuze genoeg tussen hongerdood, verdrinking, marteling en moord. Uit het zicht, uit onze gedachten. Niet meer de zorg van ons land waarin mensen maar ten prooi vallen aan huisjesmelkers, pooiers en mensensmokkelaars die dankzij de illegaliteit, door onze wetten bedacht, hun gang kunnen gaan. Niets meer van dat al. Onze wet is onze wil en boven alles moet daaraan juist het slachtoffer van die wet als dader worden veroordeeld en bestraft.

Dit is een passage uit de tekst van één van de vier artikelen (‘Neederland wordt schoongeveegd’) op grond waarvan de schrijfster begin 2013 door de Haarlemse rechtbank tot vier maanden cel werd veroordeeld. Veroordeeld omdat de kritiek op het opjaagbeleid té hard aankwam, terwijl intussen waarheid wordt wat hierboven staat: de strafbaarstelling van de zogenaamde illegaliteit, ten tijde van het schrijven van die tekst nog slechts een plan, wordt door de huidige regering daadwerkelijk uitgevoerd.

Maar niet alleen de schrijfster van deze verboden tekst is veroordeeld. Met deze veroordeling staat de vrijheid van meningsuiting van ons allemaal op het spel. De Steungroep 13 September (opgericht om de schrijfster van de verboden teksten te ondersteunen in het bijzonder en vurig pleitbezorger van vrijheid tot opruiing in het algemeen) is van mening dat deze veroordeling absurd is.
Daarom heeft de steungroep 13 september op 1 november jl. de eerste muurkrant met één van de verboden teksten gepubliceerd en verspreid. Op zaterdag 14 december 2013 zal de steungroep de tweede muurkrant uitdelen tijdens de benefiet Poetry Jam ‘Elk woord een vonk’ in het ACU aan de Voorstraat 71 in Utrecht. De poetry jam begint om 18 uur (zie ook de facebook event.)

Het minste wat we kunnen doen is ons uitspreken! Dagelijks vinden vele in de wet verankerde misdaden plaats tegen mensen die ‘vreemdeling’ worden genoemd. Migranten (zonder papieren) worden structureel uitgesloten van de maatschappij. Ze worden gesloopt, vernederd en genegeerd. Op dit moment zitten duizenden mensen vast in grensgevangenissen, van wie velen wachtend op deportatie. En masse worden er mensen gedeporteerd, zowel volwassenen als kinderen. Zo’n 10.000 per jaar, volgens de officiële statistieken. Dat is gemiddeld 27 deportaties per dag. Rondom de deportaties is een complete industrie ontstaan, waar multinationals zoals KLM en G4S bakken met geld aan verdienen. Deze moderne Endlösung vindt grotendeels plaats in de onzichtbaarheid.

Daarom roept de steungroep 13 september op tot verzet. Verzet is nodig om de misdaden gepleegd door de Nederlandse staat, door de Europese Unie ofwel Fort Europa, te bestrijden. Verzet is nodig om het apartheidsysteem bloot te leggen. Verzet is nodig om de deportatie-industrie te saboteren, op alle mogelijke manieren. Verzet, omdat de tekst ‘Neederland wordt schoongeveegd’ vandaag de dag zelfs nog meer van toepassing is. Dat is te zien aan de vele ongedocumenteerden die op straat gedwongen worden te leven. Dat is te zien aan hun strijd, die onze steun dubbel en dwars verdient. Meer dan ooit geldt, zoals in de laatste strafbaar gestelde zin staat: “Laat ons allen daders zijn!”

In de betere boekhandels en andere plekken vind je vanaf deze week een stapel muurkranten met: “Neederland wordt schoongeveegd”.
Help de poster verspreiden! Pak een emmer lijm en een kwast en breng de ‘opruiing’ aan op de muren. Maak je ‘medeplichtig’ aan opruiing door de verboden woorden overal in het zicht op te hangen, om voorbijgangers ermee te confronteren. Laat zien dat justitie er nog een hele kluif aan zal krijgen om de noodzakelijke oproep tot verzet uit de publieke ruimte te verwijderen. Laten we anderen inspireren om in verzet te komen tegen het onmenselijke kapitalistische migratiebeleid.

Verspreid de verboden woorden! Voor het verzet tegen de apartheid! Voor de vrijheid!
Steungroep 13 september 06 – 06 470 62 480 info@13-september.nl