Dinsdag 9 juni: uitspraak cassatie in opruiingszaak tegen Joke Kaviaar

Komende dinsdag, 9 juni, doet de Hoge Raad uitspraak in de rechtszaak die de staat tegen Joke Kaviaar heeft aangespannen. Het Openbaar Ministerie klaagde haar na haar op 13 september 2011 op te pakken en enkele dagen in isolement vast te houden, aan wegens vier door haar geschreven artikelen waarin ze tot fel verzet tegen de repressieve migratiepolitiek van de Nederlandse staat oproept. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwde de artikelen als opruiing en daarom strafbaar. In eerste instantie veroordeelde rechtbank in Haarlem haar daarom tot vier maanden gevangenisstraf, onvoorwaardelijk. Dat was op 22 januari 2013.

Joke Kaviaar ging in hoger beroep. Op 28 mei 2014 deed het gerechtshof van Amsterdam daarin uitspraak. Het hof achtte opruiing in twee van de vier teksten niet bewezen, in de andere twee teksten wel. De straf werd gewijzigd in twee maanden nu voorwaardelijke (vanwege het lange duren van de behandeling van de zaak) gevangenisstraf, met een proeftijd van een jaar.

Komende dinsdag zal blijken of deze uitspraak overeind blijft staan. De kans daarop is helaas groot.

De procureur-generaal – topfunctionaris van het OM – heeft de Hoge Raad in drie regels zonder motivering geadviseerd de cassatie af te wijzen. Dat is sinds december 2014 gebruikelijk, waarmee het voor de verdediging onmogelijk wordt op dit standpunt te reageren. De PG gaat immers in het geheel niet in op de door de verdediging ingediende ‘cassatiemiddelen’. Dit is hiermee een ernstige uitholling van de mogelijkheid via om cassatie iets te bereiken. Het advies van de procureur-generaal wordt doorgaans door de Hoge Raad gevolgd.

De zaak is en blijft een ernstige inbreuk om de uitingsvrijheid. Blijft de veroordeling staan, dan is het recht om scherpe kritiek op beleid te uiten en tot actie op te roepen, ernstig aangetast. De steungroep 13 september, genoemd naar de datum waarop Joke Kaviaar in 2011 werd gearresteerd wegens de teksten, heeft zich tijdens de eerdere fase van de rechtszaak ingezet tegen de vervolging van Joke, tegen de repressieve werking daarvan uit gaat jegens kritiek op repressief staatsbeleid, in het bijzonder jegens kritiek op het migratiebeleid waar Joke zich nog altijd krachtig tegen uitspreekt.

Extra zorgelijk is het feit dat bij één van de teksten de opruiing door OM en gerechtshof is afgeleid: één zin is beoordeeld als opruiing, niet omdat deze op zichzelf opruiend zou zijn maar omdat die opruiing zou volgen uit de context die het artikel bij de specifieke passage verschaft, en die context is een mening. Hiermee wordt in feite het begrip ‘opruiing’ als strafbaar feit verder opgerekt, als de Hoge Raad het gerechtshof hier volgt..

Ook nu blijft de steungroep tot waakzaamheid en solidariteit met Joke Kaviaar oproepen. Hou komende dinsdag de berichtgeving extra in de gaten, want na de uitspraak zal de Steungroep zo snel mogelijk van zich laten horen.

De artikelen waarvoor Joke Kaviaar veroordeeld dreigt te worden:
“Waar blijft de Hollandse opstand?”
“RARA, wiens rechtsorde is het?”

Meer over de zaak zelf lees je hier.