Opnieuw twee mensen vervolgd wegens opruiing: blijf de verboden teksten verspreiden!

Twee mensen vervolgd wegens omhoog houden poster “Rara, wiens rechtsorde is het?”

Zie ook de facebook event

Kom naar de rechtszaak en laat zien dat we ons de mond niet laten snoeren! Blijf de verboden teksten verspreiden!
10 juli om 9 uur: Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam – zorg dat je er om 8:45 uur bent.

Rara, wiens rechtsorde is het?

15 mei vorig jaar werden 7 mensen opgepakt tijdens een solidariteitsactie waarbij de verboden teksten van Joke Kaviaar werden uitgedeeld op de Dam. Nu de veroordeling van Joke Kaviaar definitief is, heeft het OM twee van hen gedagvaard wegens het laten zien van één van de posters: “Rara, wiens rechtsorde is het?” De rechtszaak is op 10 juli om 9 uur bij de meervoudige kamer in Amsterdam aan de Parnassusweg. De steungroep 13 september roept daarom op om nogmaals de twee verboden teksten van Joke Kaviaar digitaal én IRL te verpreiden.

De Steungroep 13 September beschouwt de veroordeling van Joke Kaviaar en de vervolging van twee mensen die op de Dam in een poging tot censuur werden opgepakt als een gevaarlijk precedent. Bij de tekst ‘Rara, wiens rechtsorde is het?’, waar het nu ook weer over gaat, redeneerden het OM en het hof namelijk als volgt: één specifieke zin zou te ver zijn gegaan, niet omdat deze op zichzelf opruiend zou zijn, maar omdat Kaviaar eerder in de tekst haar eigen, duidelijke mening uitte. Hiermee is het begrip opruiing als strafbaar feit verder opgerekt.

Vonnis, verdere vervolging en censuur blijven een ernstige inbreuk op de uitingsvrijheid van iedereen die de stem verheft tegen onrechtvaardig beleid en repressief migratiebeleid. Het recht om scherpe kritiek op de overheid te uiten en tot actie op te roepen, is ernstig aangetast. Steungroep 13 September blijft zich hiertegen verzetten. Het verbod op de teksten dient niet alleen te worden aangevochten, maar daadwerkelijk te worden getrotseerd, op straat en op internet.

Dus: reageer opnieuw massaal door de verboden teksten “Waar blijft de Hollandse opstand?” en “Rara, wiens rechtsorde is het?” te verspreiden. Het is daarbij belangrijk dat niet alleen de links naar de teksten worden verspreid, maar de teksten zelf in hun geheel worden gepubliceerd op websites, blogs en facebookpagina’s. Voor overname staan de links naar de artikelen in HTML en naar het poster formaat (print en plak!) onderaan dit bericht. De teksten staan ook integraal in de facebookevent. Zorg dat het justitie niet lukt om de teksten uit de publieke ruimte te verwijderen! Gebruik ook deze mail en de Facebook-event om verdere verspreiding van de teksten aan te moedigen.

Daarnaast: roep zelf mee op tot verzet en kom in actie! Strijd tegen het schandalige migratiebeleid, in woord en in daad!

De artikelen waarvoor Joke Kaviaar veroordeeld is, en waarvoor de Steungroep tot hernieuwde verspreiding oproept:

“Waar blijft de Hollandse opstand?”
Als poster om uit te printen en te plakken en verspreiden

“RARA, wiens rechtsorde is het?”
Als poster om uit te printen en te plakken en verspreiden

Steungroep 13 september