Boekpresentaties “De Staat der Neeederlanden tegen Joke K.”

Featured

Binnenkort houdt de Steungroep een reeks informatiebijeenkomsten over de strafzaak tegen Joke Kaviaar. Het zijn tegelijk boekpresentaties: de Steungroep brengt binnenkort een boekje uit onder de titel: “Elk Woord Een Vonk: De Staat der Neeederlanden tegen Joke K.”  Ook hoor je daar meer over hoe jij aan solidariteit tegen de repressie die Joke ondergaat, kunt bijdragen. Meer informatie: zie onder de data en locaties. Komt allen!

De volgende bijeenkomsten liggen al vast:

26 januari, Amsterdam, Nieuwland, Pieter Nieuwlandstraat 93, Amsterdam 20.00 uur

8 februari Leiden, Vrijplaats, Middelstegracht 36, 20.30 uur (inloop vanaf 20 uur). In samenwerking met Doorbraak

9 februari, Rotterdam, Poortgebouw Stieltjesstraat 38 20.00 uur. Mee-eten vanaf 18.30 uur op donatie basis (aanmelden hoeft niet)

15 februari Hengelo, 19.00 uur (eten vanaf 18.00 uur);  voor locatie meld je je aan via : actwente@gmx.comEVermeld ook even of je mee eet.

28 februari, Den Haag, Boekenwinkel De Opstand, Beatrijsstraat 12 19.00 uur; mee-eten vanaf 17.30 uur, aanmelden voor eten: 070 399 7455

De “zaak Joke K.” betreft de strafzaak die de Staat der Neeederlanden tegen publiciste en activiste Joke Kaviaar al in 2011 heeft aangespannen wegens door haar gepubliceerde artikelen waarin zij stelling nam tegen de onderdrukking en vervolging van vluchtelingen. Die leidde tot veroordeling en via hoger beroep uiteindelijk tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Die is wegens een andere actie tegen de gezinsgevangenis in Kamp Zeist onvoorwaardelijk geworden en wegens die actie kwamen er nog twee weken bovenop. Tenuitvoerlegging is nu inmiddels zeer nabij of al gaande)

Het boekje dat de Steungroep – in 2011 al gevormd om solidariteit te organiseren tegen deze repressieve aanval op Joke Kaviaar, op ons allemaal – nu uitbrengt, bevat de teksten waar Joke Kaviaar voor veroordeeld is, haar verklaringen tijdens betreffende rechtszittingen, een aantal door anderen naar aanleiding van deze zaak geschreven stukken en steunbetuigingen. Dat wordt voorafgegaan door een overzicht van de gang van zaken. De uitgave is bedoeld om aandacht voor de zaak te vragen, informatie erover te verstrekken maar ook als fundraiser.

Op de informatieavond zullen mensen van de Steungroep het boekje presenteren, vertellen over de zaak, de noodzaak van solidariteit bepleiten en aangeven hoe we die solidariteit vorm kunnen geven.

Persbericht advocaat Jebbink: Activiste alsnog cel in voor opruiiende teksten

Persbericht advocaat Willem Jebbink over verwerping cassatie in zaak tegen Joke Kaviaar

Activiste alsnog de cel in voor op website plaatsen opruiende teksten die zij al zo’n tien jaar op internet heeft laten staan*

Overheid trad nooit op tegen ‘verboden teksten’

*Amsterdam, 8 januari 2019* – De Hoge Raad heeft vandaag het
cassatieberoep verworpen van de activiste uit Zaanstad waardoor zij twee
maanden de cel in moet voor het plaatsen van opruiende teksten op haar
website. De activiste, bekend onder het pseudoniem Joke Kaviaar, had de
teksten in 2010 en 2011 op haar website geplaatst en werd daarvoor in
2014 veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf. Doordat zij
daarna voor een nieuwe demonstratieve actie werd veroordeeld, moet zij
nu die straf alsnog uitzitten.

Dat is opmerkelijk, aldus haar advocaat Willem Jebbink, omdat die
teksten tot op de dag van vandaag op haar website zijn te lezen.

Willem Jebbink:

‘Het Europees hof voor de rechten van de mens vindt dat de overheid
zich niet moet bemoeien met vrije meningsuiting als dat maatschappelijk
niet dringend noodzakelijk is. Bij de Hoge Raad hebben we betoogd dat in
dit geval die noodzaak ontbreekt. Hoe kan worden uitgelegd dat iemand
alsnog de cel in moet voor teksten die zij zo’n 10 jaar geleden op
internet heeft geplaatst en nooit heeft verwijderd of hoeven te
verwijderen? Mijn cliënte pleegt strikt genomen iedere seconde opruiing
door de teksten op internet laat staan. De overheid tolereert dat al
jarenlang.’

Een voorwaardelijke veroordeling houdt in dat de straf niet ten uitvoer
wordt gelegd, tenzij in de proeftijd een voorwaarde wordt overtreden.
Als standaardvoorwaarde geldt daarbij dat geen nieuwe strafbare feiten
mogen worden gepleegd.

De teksten die opruiend zijn bevonden, zijn een aanklacht tegen het
Nederlandse vreemdelingenbeleid en luiden: “Tijd voor een nieuwe
generatie om op te staan en de fakkel van Rara over te nemen!” en “Waar
blijft de Hollandse opstand? Wie gaat er mee om de kantoren van de IND
te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten
met benzine en door vuur te vernietigen?”

De veroordeling uit 2014 tot voorwaardelijke celstraf is te vinden
op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:1945

Joke Kaviaar heeft een reactie op haar website geplaatst, te vinden
onder https://jokekaviaar.nl/Grenzen-gevangenissen-rijp-voor-de-sloop.html

Willem Jebbink


					

Cassatie in strafzaak tegen Joke Kaviaar verworpen, gevangenschap zeer nabij

Featured

persbericht 8 januari 2019: Cassatie in strafzaak tegen Joke Kaviaar verworpen, gevangenschap zeer nabij

(English below)

Op 8 januari 2019 heeft de Hoge Raad de cassatie in de strafzaak tegen Joke Kaviaar verworpen. Daarmee is een laatste obstakel dat het gevangen zetten van Joke nog in de weg stond, terzijde geschoven. Te vrezen valt dat haar aanhouding en opsluiting nu op zeer korte termijn zullen plaats vinden, waarna haar gevangenisstraf van in totaal twee en een halve maand een aanvang neemt.

Continue reading “Cassatie in strafzaak tegen Joke Kaviaar verworpen, gevangenschap zeer nabij” »