Brief aan de bajesdirectie Nieuwersluis – Gezondheid is geen privilege dat je moet verdienen

Brief aan de bajesdirectie Nieuwersluis – Gezondheid is geen privilege dat je moet verdienen

Nieuwersluis, 7-3-2019

Vandaag, donderdag 7 maart 2019, heb ik een brief gestuurd aan de directie hier. Reden hiervoor is dat een deel van de sportactiviteiten allen voor ‘groene’ gevangenen bestemd is, de ‘gepromoveerden’ in het ‘plusprogramma’. Hierbij de brief.Wat er aan vooraf ging: na twee keer mee te hebben gesport op de zaterdag is een piwi op me afgekomen om me te zeggen dat ik niet meer mee mocht doen. Hij had pas dan naar eigen zeggen gehoord dat ik basisprogramma heb, dat ik ‘rood’ ben. Op mijn vraag wat hij zou doen als ik toch weer kwam, zei hij: ‘dan zal ik je wegsturen’. Nu heeft zo’n piwi geen enkele beslissingsbevoegdhheid. Hij/zij kan hooguit wegkijken en doen alsof-ie iets niet ziet of weet, maar het vragen van een persoonlijke gunst verandert niets aan het systeem en is bovendien beneden mijn waardigheid.
In een discussie met de piwi heb ik hem duidelijk gemaakt het er niet bij te laten zitten en bovendien uitgelegd wat het probleem is met dat hele promotie-degradatie systeem. Zijn reactie: ‘dan moet je zorgen dat je plus wordt’. Dan moet ik me dus laten uitbuiten voor 76 cent per uur en me de opgedrongen ‘detentie- en re-integratieplannen’laten welgevallen, compleet met de daarbij horende privacyschendingen.
Hij verwees me naar het afdelingshoofd. Later liet hij me nog weten zelf de vraag aan het afdelingshoofd voor te willen gaan leggen. Het afdelingshoofd heeft gisteren via deze piwi laten weten: zaterdagsport is alleen voor plus. Geen verrassing: ook het afdelingshoofd kan geen beslissingen nemen. Dat wist ik natuurlijk wel, maar voor ik de kwestie op het bordje van de directie leg, wilde ik ervoor zorgen dat niemand kon zeggen dat ik het eerst anders moest proberen.
Nu dus een brief naar de directie. Op een beslissing van de directie is het in principe mogelijk in beklag te gaan en te procederen. Het liefst zou ik natuurlijk de bajes vast beginnen te slopen maar zolang dta niet gaat (waar te beginnen, en hoe, als je eenmaal hier binnen zit?) vecht ik hier binnen aan wat er aan te vechten valt. Dit is daarvan een onderdeel. Wordt vervolgd.

Groet,
Joke

Aan: de direfctie van de pi Nieuwersluis

afz: J. Kuijt, QB17, regnr 7805520

Nieuwersluis, 7-3-2019

L.S.

Op de afdeling QB staan in het dagprogramma vier sportgelegenheden. Eén daarvan is op zaterdag en is aangegeven als: alleen plusprogramma. Deze duurt bovendien een uur (de andere drie: 45 minuten) en houdt een intensieve workout ‘spinnen’ in.

Ik ben daar twee keer gaan sporten. De tweede keer kreeg ik na afloop te horen dat ik er niet aan mocht medoen, omdat het alleen voor plusprogramma is en dat ik de volgende keer weggestuurd zou worden. Ik heb aan de betreffende piwi mijn bezwaar kenbaar gemaakt. Die verwees me naar het afdelingshoofd heeft te kennen gegeven dat de sport op zaterdag alleen voor mensen in het plusprogramma is.

Met de invoering van het systeem van promotie en degradatie zijn onderdelen van het dagprogramma voorbehouden aan ‘gepromoveerden’ tot het plusprogramma. Afgezien van het feit dat dit systeem verwerpelijk is omdat het ons reduceert to muizen in een Skinnerbox van wie zogenaamd ‘gewenst’ gedrag wordt afgedwongen, is mijn bezwaar in het bijzonder het hiervan afhankelijk maken van een van de mogelijkheden om aan lichaamsbeweging te doen. Dit is een gezondheidskwestie, net als goed eten, toegang tot medische zorg, voedingssupplementen zoals bv. vitamine D3 etc. Dat maakt u toch ook niet afhankelijk van ‘gewenst’ gedrag? Overigens weet u ook wel dat de eerste zes weken ‘gedrag’ niet eens bepalend is want dan zijn mensen sowieso nog aangewezen op het basisprogramma.
Sport is nodig om gezond te blijven, vooral hier, waar (lichaams)beweging al zo ingeperkt is. Het is een mensenrechtenschending om voorwaarden te verbinden aan de mogelijkheid om gezond te blijven. Gezondheid wordt zo een privilege dat ‘verdiend’ moet worden.

Reden waarom ik u vraag een beslissing te nemen hierover, namelijk om álle sportgelegenheden voor zowel mensen in het basis- als het plusprogramma beschikbaar te maken, op alle afdelingen, en om deze beslissing schriftelijk mede te delen, ook indien de beslissing inhoudt dat u het zo wenst te laten als het nu is.

In afwachting van uw antwoord,

J. Kuijt
QB 17
regnr. 7805520

cc: mijn advocaat W.H. Jebbink
de gedeco

Opmerking: in de brief wordt gesproken van een Skinnerbox. Waar dat naar verwijst, kun je lezen via https://nl.wikipedia.org/wiki/Skinner-box

Update: op 9 maart gaf Joke telefonisch door dat ze is geweerd van de zaterdagsport. Ze gaat nu ook daarover beklag indienen.