Harbers Laat Ali Mohammed al-Showaikh creperen – Joke K. vanuit Nieuwersluis

Harbers Laat Ali Mohammed al-Showaikh creperen – Joke K. vanuit Nieuwersluis, 10-3-2019

Mark Harbers doet niet onder voor Wilders die zegt dat alle Syriërs terug moeten naar Syrië waar het beslist nog niet veilig is. Als je een gedeporteerde vluchteling levenslang in een cel in Bahrein laat creperen omdat “de IND juist heeft geoordeeld”, ben je gewoon een rechts-extremist.

Ali Mohammed is gemarteld. Maar de IND heeft “juist gehandeld” en Harbers “ziet geen reden voor actie”. Dan zou je moeten toegeven dat doelbewust het principe van non-refoulement is geschonden. Harbers’ mening over “de zaak” is “niet veanderd” . En zo wordt een vluchteling die met gevaar voor zijn eigen leven is gedeporteerd, een nummer, een ‘zaak’. Je bent niets need dan “individuele casuïstiek” om “niet op in te gaan” en dat is wel zo makkelijk.

In de Volkskrant van 6 maart jl. las ik dat het kabinet “in een lastig parket gebracht” zou zijn door wat er is gebeurd met Ali Mohammed. Nu kan het zijn dat ik iets gemist heb, maar volgens mij zou ik over een echt lastig parket toch wel iets mee gekregen hebben. Dus: er is geen sprake van een lastig parket. Ze komen er mee weg en de ellendige situatie van Ali Mohammed gaat de doofpot in. Het is tenslotte veel belangrijker om Wilders en baudet te vriend te houden met het oog op hun dreigende winst bij de Provinciale Staten-verkiezingen en het verlies van de kabinetsmeerderheid in de Eerste Kamer. Want bij welke partijen zal Rutte het lierfst steun zoeken om beleid door te drukken? Juist. Bij de partijen nog rechtser (al kan dat nog nauwelijks) van hem.

Neederland wil een land van mensenrechtenschendingen zijn, kun je rustig concluderen. Sterker nog, dat is al zo. Dat zegt Amnesty. Ja, Rutte kan de hand van Wilders schudden. Het kabinet is ook al bezig om de duur van tijdelijke verblijfsvergunningen terug te brengen naar drie jaar. Dat is nu vijf jaar. Vluchtelingen? Allemaal terroristen, dat is het kabinet eens met de autoriteiten van Bahrein die Ali Mohammed veroordeelden tot levenslang wegens “hulp aan vluchtelingen die ervan werden beschuldigd deel uit te maken van een terroristische groep.” Waarom? Hij hielp zijn broer. En die broer? Die heeft asiel in Duitsland.

Neederland is dus een verlengstuk en wapen van de dictatuur in Bahrein. Bevriend staatshoofd zeker? Net als Hitler in ‘39 zeker? Maar ach, wat maakt het nog uit? Er wordt op Europees niveau gewerkt aan deals met allerlei dictaturen in Afrika om deportaties te regelen en het tegenhouden van vluchtelingen die nordwaarts trekken om de Middellandse Zee over te steken. In een rapport van Frontex van 2017(1) aan het Europees parlement valt onder meer te lezen dat in dat jaar het aantal delortaties is gestegen met 47 % en dat daarmee het aantal “third country nationals” dat gedeporteerd is, is toegenomen met 33 % ten opzichte van 2016. We leven in 2019 en dit gaat zo door. Op dit moment zit er een uitbreiding van maar liefst 10.000 “operation staff” aan te komen (2), voor grenscontroles, ‘migration management’ en het uitvoeren van deportaties. Dat laatste heet dan: “return tasks”. Er wordt dus hard gewerkt aan smerige deals, en het massaler en vooral effectiever en efficiënter tegenhouden en kwijtraken van vluchtelingen. Nee, Harbers, dan past het niet om ‘sorry’ te zeggen en ‘dat zullen we niet meer doen’ en Ali Mohammed of wie dan ook te helpen. Dat geeft maar verkeerde signalen af, nietwaar? Stel je voor dat vluchtelingen in spe horen dat de Neederlandse staat en de EU menselijk zijn geworden! Dan komen ze allemaal hierheen!

Het is al lang geen geheim meer dat de situatie in de Griekse kampen geen overmacht is alsof het om een natuurramp gaat die vluchtelingen is overkomen maar een zorgvuldig uitgewerkte crepeer-en afschrikstrategie. Hierin past ook het lot van Ali Mohammed al-Showaikh. De aankomende verkiezingen kunnen aangegrepen worden om te laten merken dat Ali Mohammed en zijn vele lotgenoten niet vergeten worden, dat de vuile ruil- en mensenhandel door Fort Europa met landen als Libië en Turkije moet stoppen en de deportaties en het doelbewust laten verdrinken van vluchtelingen in de Middellandse Zee ook. En meer! Er staan mensenlevens op het spel.

Bij monde van Harbers laat de Neederlandse staat weten met dit alles geen problemen te hebben en er mee door te gaan. Deze fascistische politiek verdient het op alle fronten aangevallen te worden. Stemmen verandert niets. Op 4 mei staat de gezamenlijke Neederlandse hypiocrtisie weer op de Dam doden te herdenken. Het is tijd voor concreet en voelbaar effectief verzet. Laat vele échte vrijheidsvuren branden.

Joke

Noten:

1 Frontex, ‘Report to the European Parliament on frontex cooperation with third cou ntries in 2017’, http://www.statewatch.org/news/2019/feb/frontex-report-ep-third-countries-coop-2017.pdf

2 European Parliament, ‘Stronger European Border and Coasrt Guard to secure EU’s borders’, press release, 11-2-2019, http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190211IPR25771/stronger-european-border-and-coast-guard-to-secure-eu-s-borders