Persbericht advocaat Jebbink: Activiste alsnog cel in voor opruiiende teksten

Persbericht advocaat Willem Jebbink over verwerping cassatie in zaak tegen Joke Kaviaar

Activiste alsnog de cel in voor op website plaatsen opruiende teksten die zij al zo’n tien jaar op internet heeft laten staan*

Overheid trad nooit op tegen ‘verboden teksten’

*Amsterdam, 8 januari 2019* – De Hoge Raad heeft vandaag het
cassatieberoep verworpen van de activiste uit Zaanstad waardoor zij twee
maanden de cel in moet voor het plaatsen van opruiende teksten op haar
website. De activiste, bekend onder het pseudoniem Joke Kaviaar, had de
teksten in 2010 en 2011 op haar website geplaatst en werd daarvoor in
2014 veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf. Doordat zij
daarna voor een nieuwe demonstratieve actie werd veroordeeld, moet zij
nu die straf alsnog uitzitten.

Dat is opmerkelijk, aldus haar advocaat Willem Jebbink, omdat die
teksten tot op de dag van vandaag op haar website zijn te lezen.

Willem Jebbink:

‘Het Europees hof voor de rechten van de mens vindt dat de overheid
zich niet moet bemoeien met vrije meningsuiting als dat maatschappelijk
niet dringend noodzakelijk is. Bij de Hoge Raad hebben we betoogd dat in
dit geval die noodzaak ontbreekt. Hoe kan worden uitgelegd dat iemand
alsnog de cel in moet voor teksten die zij zo’n 10 jaar geleden op
internet heeft geplaatst en nooit heeft verwijderd of hoeven te
verwijderen? Mijn cliënte pleegt strikt genomen iedere seconde opruiing
door de teksten op internet laat staan. De overheid tolereert dat al
jarenlang.’

Een voorwaardelijke veroordeling houdt in dat de straf niet ten uitvoer
wordt gelegd, tenzij in de proeftijd een voorwaarde wordt overtreden.
Als standaardvoorwaarde geldt daarbij dat geen nieuwe strafbare feiten
mogen worden gepleegd.

De teksten die opruiend zijn bevonden, zijn een aanklacht tegen het
Nederlandse vreemdelingenbeleid en luiden: “Tijd voor een nieuwe
generatie om op te staan en de fakkel van Rara over te nemen!” en “Waar
blijft de Hollandse opstand? Wie gaat er mee om de kantoren van de IND
te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten
met benzine en door vuur te vernietigen?”

De veroordeling uit 2014 tot voorwaardelijke celstraf is te vinden
op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:1945

Joke Kaviaar heeft een reactie op haar website geplaatst, te vinden
onder https://jokekaviaar.nl/Grenzen-gevangenissen-rijp-voor-de-sloop.html

Willem Jebbink


					

Verspreid de verboden tekst ‘Neederland wordt schoongeveegd’

Vertrek ís mogelijk. Kijk naar het vermanende vingertje van de minister! Er is keuze genoeg tussen hongerdood, verdrinking, marteling en moord. Uit het zicht, uit onze gedachten. Niet meer de zorg van ons land waarin mensen maar ten prooi vallen aan huisjesmelkers, pooiers en mensensmokkelaars die dankzij de illegaliteit, door onze wetten bedacht, hun gang kunnen gaan. Niets meer van dat al. Onze wet is onze wil en boven alles moet daaraan juist het slachtoffer van die wet als dader worden veroordeeld en bestraft.

Dit is een passage uit de tekst van één van de vier artikelen (‘Neederland wordt schoongeveegd’) op grond waarvan de schrijfster begin 2013 door de Haarlemse rechtbank tot vier maanden cel werd veroordeeld. Veroordeeld omdat de kritiek op het opjaagbeleid té hard aankwam, terwijl intussen waarheid wordt wat hierboven staat: de strafbaarstelling van de zogenaamde illegaliteit, ten tijde van het schrijven van die tekst nog slechts een plan, wordt door de huidige regering daadwerkelijk uitgevoerd.

Maar niet alleen de schrijfster van deze verboden tekst is veroordeeld. Met deze veroordeling staat de vrijheid van meningsuiting van ons allemaal op het spel. De Steungroep 13 September (opgericht om de schrijfster van de verboden teksten te ondersteunen in het bijzonder en vurig pleitbezorger van vrijheid tot opruiing in het algemeen) is van mening dat deze veroordeling absurd is.
Daarom heeft de steungroep 13 september op 1 november jl. de eerste muurkrant met één van de verboden teksten gepubliceerd en verspreid. Op zaterdag 14 december 2013 zal de steungroep de tweede muurkrant uitdelen tijdens de benefiet Poetry Jam ‘Elk woord een vonk’ in het ACU aan de Voorstraat 71 in Utrecht. De poetry jam begint om 18 uur (zie ook de facebook event.)

Het minste wat we kunnen doen is ons uitspreken! Dagelijks vinden vele in de wet verankerde misdaden plaats tegen mensen die ‘vreemdeling’ worden genoemd. Migranten (zonder papieren) worden structureel uitgesloten van de maatschappij. Ze worden gesloopt, vernederd en genegeerd. Op dit moment zitten duizenden mensen vast in grensgevangenissen, van wie velen wachtend op deportatie. En masse worden er mensen gedeporteerd, zowel volwassenen als kinderen. Zo’n 10.000 per jaar, volgens de officiële statistieken. Dat is gemiddeld 27 deportaties per dag. Rondom de deportaties is een complete industrie ontstaan, waar multinationals zoals KLM en G4S bakken met geld aan verdienen. Deze moderne Endlösung vindt grotendeels plaats in de onzichtbaarheid.

Daarom roept de steungroep 13 september op tot verzet. Verzet is nodig om de misdaden gepleegd door de Nederlandse staat, door de Europese Unie ofwel Fort Europa, te bestrijden. Verzet is nodig om het apartheidsysteem bloot te leggen. Verzet is nodig om de deportatie-industrie te saboteren, op alle mogelijke manieren. Verzet, omdat de tekst ‘Neederland wordt schoongeveegd’ vandaag de dag zelfs nog meer van toepassing is. Dat is te zien aan de vele ongedocumenteerden die op straat gedwongen worden te leven. Dat is te zien aan hun strijd, die onze steun dubbel en dwars verdient. Meer dan ooit geldt, zoals in de laatste strafbaar gestelde zin staat: “Laat ons allen daders zijn!”

In de betere boekhandels en andere plekken vind je vanaf deze week een stapel muurkranten met: “Neederland wordt schoongeveegd”.
Help de poster verspreiden! Pak een emmer lijm en een kwast en breng de ‘opruiing’ aan op de muren. Maak je ‘medeplichtig’ aan opruiing door de verboden woorden overal in het zicht op te hangen, om voorbijgangers ermee te confronteren. Laat zien dat justitie er nog een hele kluif aan zal krijgen om de noodzakelijke oproep tot verzet uit de publieke ruimte te verwijderen. Laten we anderen inspireren om in verzet te komen tegen het onmenselijke kapitalistische migratiebeleid.

Verspreid de verboden woorden! Voor het verzet tegen de apartheid! Voor de vrijheid!
Steungroep 13 september 06 – 06 470 62 480 info@13-september.nl