Samenvatting

Lees hier beknopt hoe het ook al weer allemaal zat: wanneer, waarom en hoe is Joke Kaviaar veroordeeld voor haar mening?
Zie ook de tijdlijn van gebeurtenissen in persberichten.

Arrestatie
Op 13 september 2011 werd activiste, schrijfster en dichteres Joke Kaviaar thuis gearresteerd en voor drie dagen in alle beperkingen vastgehouden. (Dat houdt onder meer in dat haar advocaat niets over de zaak mag zeggen tegen anderen.) Door de Nationale Recherche werd huiszoeking gedaan, op zoek naar informatie over haar contacten. Na drie dagen werd zij vrijgelaten, om haar vervolgens tot op de dag van vandaag te intimideren met de mogelijkheid van hernieuwde arrestatie.

Ze werd gearresteerd voor het schrijven van vier opinie-artikelen, en beschuldigd van “opruiing tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag” (art. 131, lid 1). Deze beschuldiging werd nog lange tijd verzwaard met “opruiing tot een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf” (art 131, lid 2).

Drie maanden later, op 7 december 2011, liet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie haar website ontoegankelijk maken. De website is op 8 december 2011, een dag later, weer terug online gezet door Anonymous en staat nog altijd “inclusief de opruiende teksten” online, aldus een proces-verbaal in het dossier.

Lees hier hoe de arrestatie precies ging.

Oprichting Steungroep
Al snel werd de Steungroep 13 september opgericht. In eerste instantie stelde de Steungroep zich ten doel om de achtergronden van de onzinnige arrestatie openbaar te maken. Sindsdien volgt de Steungroep nauwgezet de nasleep en de verdere gevolgen, en werkt het aan het mobiliseren van mensen om in te verzet te komen tegen het huidige migratiebeleid. Uiteraard is ook een doel van de Steungroep om te laten zien dat overheidsterreur, op langere termijn, absoluut geen effect heeft op mensen die een kritische mening niet voor zich willen houden, want als we dit tolereren is het einde zoek.

Opmerkelijk was dat de verzwaarde aanklacht “met terroristisch oogmerk” wel werd gebruikt tijdens de huiszoeking, maar later niet werd opgenomen in de dagvaarding. Dat doet het vermoeden rijzen dat deze verzwaring van de aanklacht ten tijde van de arrestatie, de huiszoeking, en gedurende het hele onderzoek louter en alleen is toegevoegd als intimidatie, en vooral ook om gebruik te maken van de vergaande opsporingsbevoegdheden uit de terrorismewetgeving. Uit de buitensporige huiszoeking kon reeds worden opgemaakt dat hier vooral sprake was van een fishing expedition om de groeiende No Border beweging in kaart te brengen. Lees daar meer over op deze pagina.

Ondertussen duurde het onderzoek voort en lieten de autoriteiten steeds, tot op de dag van vandaag, de dreiging van een tweede arrestatie bestaan. Is het niet voor het online laten staan van de vier teksten, dan is het wel omdat mogelijk nieuwe teksten opruiend kunnen zijn. Lees hier meer.

Rechtszaak, veroordeling en hoger beroep
Op 8 januari 2013 begon de rechtszaak tegen de mening van Joke Kaviaar. Het OM eiste zes maanden onvoorwaardelijk. Op 22 januari oordeelde de rechter dat de schrijfster vier maanden onvoorwaardelijk de bak in moet voor vier “opruiende” teksten. Ze ging direct in hoger beroep. Dat begon op 1 november 2013 begon met een technische behandeling (regiezitting). De Steungroep voerde actie voor de rechtszaal met het uitdelen van posters waarop één van de verboden teksten waren gedrukt.

Op 15 mei 2014 diende de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. Tijdens een demonstratieve optocht naar het Hof, zijn zes mensen opgepakt, waarvan vier wegens “opruiing”. Zie hier beelden van de arrestaties. Op 28 mei volgde de uitspraak in het hoger beroep. Het nieuwe vonnis luidde: twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van een jaar. Twee van de vier teksten werden door het hooggerechtshof niet meer als opruiend beschouwd.

Zowel Joke Kaviaar als het OM gingen in cassatie tegen het vonnis; het OM trok diens cassatie later echter in. Op 9 juni 2015 doet de Hoge Raad uitspraak.

Vrijheid voor Joke Kaviaar! Voor het recht op opruiing! Voor het verzet tegen de apartheid!

~ Steungroep 13 September ~ (laatste update deze pagina: 27 mei 2014)

One thought on “Samenvatting

  1. Pingback: Dinsdag 9 juni: uitspraak cassatie in opruiingszaak tegen Joke Kaviaar | Steungroep 13 September

Comments are closed.