Joke Kaviaar schrijft

English: The forbidden texts of Joke Kaviaar

Joke Kaviaar is dichteres, schrijfster en activiste en ze strijdt al jaren tegen het keiharde beleid van migratiebeperking, in woord en daad. Voor haar woorden is ze in eerste instantie tot vier maanden onvoorwaardelijke celstraf veroordeeld. en later, in hoger beroep, tot twee maanden voorwaardelijk. Dit vonnis dreigt samen met een veroordeling tot twee weken onvoorwaardelijk vanwege een actie tijdens haar proeftijd in 2018/2019 alsnog tenuitvoer te worden gelegd.

Haar verboden teksten staan op deze website in het Nederlands en in Engelse vertaling.
Zo ook haar voorwoord en slotwoord (Nederlands en Engels) in de rechtszaak voor de meervoudige kamer, en haar laatste woord tijdens het hoger beroep (Nederlands en Engels).

-> website Joke Kaviaar.

ENGLISH: The forbidden texts of Joke Kaviaar

Joke Kaviaar is poet, writer and activist who has been fighting the harsh policy of migration control for year, both in word and deed. Because of her words she was first convicted to a four months unconditional prison sentence and later, in appeal to a two months suspended prison sentence. In 2018/2019 this verdict is about to be executed, together with a two weeks sentence because of an action during her probation time.

Her forbidden texts can be found on this website in Dutch original en in English translation.
Also her speeches (Dutch and English) in court, and her last word in appeal (Dutch and English).

-> website Joke Kaviaar.

Zie hier ook steunbetuigingen van andere activisten naar aanleiding van haar arrestatie en veroordeling.