yvonnegf: Steun aan Joke Kaviaar en de vrijheid van protest

Via deze weg wil ik mijn bijdrage leveren aan de steun aan Joke Kaviaar. Joke is iemand die door middel van gedichten, verhalen, tekeningen en directe actie, zich verzet tegen misstanden in de maatschappij. En die met name aandacht vraagt voor misstanden rond asiel/migratiebeleid. Ik ken haar als zeer betrokken en sociaal gemotiveerd persoon.

Sinds 13 september lijkt haar leven echter vogelvrij te zijn verklaard. Op die dag werd ze gearresteerd, haar huis doorzocht, vele spullen in beslag genomen en werd ze in beperking vast gezet. Alleen maar omdat ze opruiende stukken op haar website zou hebben geplaatst. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, wacht haar hetzelfde lot nogmaals, omdat de teksten nog steeds op haar website staan…

Ik steun Joke, niet alleen omdat ze gewoon een heel tof mens is, maar vooral omdat het werkelijk te idioot voor woorden is dat iemand wordt opgepakt, alleen maar vanwege iemands kritische teksten. Haar arrestatie en haar mogelijke nieuwe arrestatie en vooral de reden waarom is erg zorgelijk. Wat betekent dit voor haar, maar ook voor al die anderen die zich kritisch uitten tegen de gevestigde orde? Bovendien lijkt het OM (openbaar ministerie) met twee maten te meten. In het proces tegen Wilders wilde het OM eigenlijk al niet vervolgen, omdat de uitspraken van Wilders zouden passen binnen het publiekelijke debat. Terwijl de uitspraken van Wilders toch vaak racistisch, kwetsend en beledigend waren (en nog steeds zijn!) voor hele bevolkingsgroepen. Waarom dan wel iemand als Joke arresteren en mogelijk (waarschijnlijk) vervolgen. Of is er misschien meer aan de hand?
Joke werd al langere tijd lastig gevallen en scherp in de gaten gehouden door politie en justitie. Het lijkt er op dat niet zozeer haar manier van verzet, maar eerder het thema migratiebeleid die aandacht heeft getrokken. Dit zie ik bv terug bij blokkade-acties en lawaaidemo’s bij detentiecentra. De politie treed veel sneller en harder op als het gaat om acties tegen migratiebeleid dan bij vergelijkbare acties op andere thema’s.

Het lijkt er op dat de overheid, met politie en justitie als uitvoerders, er alles aan doet om protesten tegen het zeer inhumane migratiebeleid in de kiem te smoren. Blijkbaar voelen ze heel goed aan dat het beleid wat ze aan het uitvoeren zijn echt niet door de beugel kan en zijn ze bang voor te groot verzet. En wat kan je dan beter doen dan die mensen die zich wel verzetten stelselmatig te criminaliseren en hun leven zuur te maken. En vooral dàt ondervind Joke al een tijdje aan den lijve. Want al voor 13 september kreeg Joke de stempel veelpleger op haar hoofd gedrukt. Met als gevolg dat ze een tijdje werd gestalkt door de wijkagent en haar een ISD maatregel (2 jaar voor een licht vergrijp in de bak belanden) boven het hoofd hangt. Het griezelige aan deze maatregel is dat het bedoeld is voor kleine criminelen, zoals autokrakers, tasjesrovers etc., maar men het nu ook op kritische burgers probeert toe te passen. Als ze de ISD daadwerkelijk op een politiek activist zoals Joke gaan toepassen is het hek van de dam en zullen vele activisten volgen (waaronder ikzelf, daar waar justitie mij al een beetje als veelpleger ziet, ondanks mijn zeer vele vrijspraken).

Pas geleden heeft zich een steungroep (steungroep 13 september) opgericht om Joke te steunen in haar juridische strijd en mensen op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen, maar ook om mensen te bewegen zelf in actie te komen tegen het migratiebeleid. Op deze pagina hebben ze de gewraakte teksten staan, waarop Joke is aangehouden.

Omdat ik vind dat mensen zoals Joke de teksten die ze heeft geplaatst gewoon moet kunnen uiten en ik het belachelijk vind dat justitie het nodig vind hierop in te grijpen, vind ik het extra belangrijk dat juist die gewraakte teksten zo veel mogelijk verspreid worden. Daarom wil ik niet alleen een link naar een andere website zetten, maar ook op dit blog de teksten zetten. Mocht Joke schuldig worden bevonden, dan moet ik ook schuldig worden bevonden en al die anderen die hetzelfde doen als ik. Ik vind Joke niet schuldig en daarmee mijzelf ook niet. Maar als justitie de vervolging tegen haar toch wil voortzetten, dan moeten ze ook consequent zijn en mij ook vervolgen (ik wil dan wel minstens met 150km/u in een geblindeerde auto over de snelweg afgevoerd worden…)! Ik wacht af…

Hieronder de gewraakte teksten (in PDF, gekopieerd van andere websites):
joke-kaviaar-rara-wiens-rechtsorde-is-het_1
joke-kaviaar-hard-leersschoongeveegd
joke-kaviaar-waar-blijft-de-hollandse-opstand_1

(bron: https://yvonnegf.wordpress.com/2011/12/01/steun-aan-joke-kaviaar-en-de-vrijheid-van-protest)