Anonymous: Operatie DutchAwe in solidariteit met Joke Kaviaar

Cypherpunks, internetpiraten, web tricksters, keyboard warriors, Anons, en alle andere vrienden en natuurlijk onze vijanden, dit is een roep om je te wapenen! Dit is een roep om solidariteit en verdediging van het Internet!

Onze rechten en vrijheden worden in hoge snelheid vernietigd, ook in Nederland met Teeven als pleitbezorger van privacybeperkende maatregelen als downloadverbod, verplicht afstaan van encryptiesleutel, lachwekkende WOB procedures, deep packet inspection van mobiel internetverkeer, en talloze andere maatregelen gericht op censuur en surveillance.
Continue reading

Een dankwoordje

Steungroep 13 september wil, ook namens Joke Kaviaar, hierbij een woord van dank uitspreken aan allen die solidariteit hebben getoond bij de voortdurende vervolging van Joke.

Allereerst zijn wij Anonymous zeer dankbaar voor het weer toegankelijk maken van Joke’ website. Ook willen wij alle mensen die mirrors hebben opgezet van de website graag hartelijk bedanken. Zie de lijst met upgedate mirrors op: http://13-september.nl/mirrors/
Tot slot bedanken wij alle groepen en individuen die solidariteitsverklaringen hebben uitgebracht (…) zie hier het hele nieuwsbericht.

update 8 december: de website jokekaviaar.nl is weer online dankzij Anonymous. Zie meer informatie hier